Hjem » EU newsletter 07 / 2008

EU newsletter 07 / 2008

Kroatien indlemmes i EU i 2012  

Hannes Swoboda, Europaparlamentets ansvarlig for Kroatien, sagde i onsdag at det er realistisk at Kroatien bliver EU medlem i 2012. 

Swoboda, er ikke i tvivl om at Kroatien bliver et EU land, selv med problemer omkring Lissabon traktaten. Han sagde at de seneste Franske udmeldinger, om at en udvidelse af EU ikke kan komme på tale før at alle de eksisterende EU lande har ratificeret Lissabon traktaten, ikke var et forsøg på at stoppe Kroatien optagelse i EU, men derimod et forsøg på at få alle de eksisterende lande til at acceptere traktaten. 

Hvis det skulle ske at Lissabon traktaten ikke er ratificeret på det tidspunkt hvor Kroatien opfylder de opstille krav for optagelsen, vil der blive fundet en mindre officiel måde hvor på Kroatien kan optages i EU. Han understregede dermed at Kroatien ikke skal fokusere på problemer med ratificering af Lissabon traktaten, men der imod på de reformer som er nødvendige for at opfylde EU´s krav. 

Så hvis Kroatien forsætter sine fremskridt, vil optagelsesforhandlinger kunne afsluttes i ende af 2009 eller begyndelse af 2010, fra dette tidspunkt starter en kompliceret proces intern i EU med godkendelse af Kroatien og selv optagelsen, denne proces tager normalt tager ca. halvlandet år, så det realistiske tidspunkt for Kroatien endegyldige optagelse er 2012.