Hjem » Kroatien i EU

Kroatien i EU

I Oktober 2005 blev de officielle forhandlinger om Kroatiens optagelse i EU åbnet, den generelle opfattelse var på daværende tidspunkt, at Kroatien ville være klar til optagelse i EU i 2008/2009, Det har sidenhen vist sig at dette ikke er realistisk, da tilpasning til EU´s krav i de 16 Kapitler (I alt 35) som der pt. forhandles om, kræver nogle seriøse ændringer/reformer af flere ømtålelige emner, hvilket den siddende regering til dato ikke har kunnet eller villet gennemføre. 

EU påpeger f.eks. at Kroatien, på følgende punkter ikke lever op til EU kravene: 

Retssystemet 

Der er stadig en omfattende korruption i det juridiske system og i stats administrationen, da der indtil nu ikke er nogen fra de offentlige instanser som er blevet straffet for korruption, formoder man at korruption går langt op i rækkerne. Et andet problem er at retssystemet skal effektiviseres, pt. er der en kæmpe backlog som gør at selv små retssager tager flere år. 

Offentligt indkøb 

Det offentliges indkøb foregår i dag uden offentlige licitationer, hvilket naturligvis ikke lever op til EU´s krav for den offentlige sektor. 

Det Frie Marked 

I Kroatien er der en række skibsværfter og stålvalseværker som bliver kraftigt subsidieret af det offentlige, for at efterkomme EU´s krav vil man blive nød til at fjerne disse subsidier hvilket reelt vil betyde lukning af disse firmaer og tab af at titusinder arbejdspladser. 

Fiskeri. 

Ud for kysten i den nordlige del af landet, har Kroatien proklameret en zone hvor der ikke må fiskes (EFPZ), dette område er en torn i øje på EU, hvor specielt Italien og Slovenien har lobbyet kraftigt for at få zonen ophævet. 

Fri bevægelse af varer og service ydelser. 

Kroatien har accepteret at ophæve told på varer fra EU, problemer eksisterer i at varer som eksporteres fra Kroatien ikke lever op til EU´s kvalitets standarder, her er kompromiset sandsynligvis at Kroatien får dispensation i en overgangsperiode. 

Fri bevægelse af Kapital. 

Udlændinge kun købe ejendom i eget navn hvis en Kroat ejer ejendom i udlændingens oprindelsesland, Kroaterne vil forsøge at opretholde denne regel længst muligt. Endvidere er det et problem at lokalplanerne ikke er afsluttet for hele landet, da en række områder med stor historisk og naturmæssig betydning endnu ikke er blevet proklameret som Nationalpark / fredet område og dermed ikke er beskyttede. 

Kroatien og EU har midten af juli 2008 afsluttet forhandlinger af dette kapitel, med det resultat at udlænding per 1. februar 2009 kan købe ejendom i Kroatien efter samme regler som der gælder for Kroatere, Kroatien havde på dette punkt krævet en 12 årig overgangsperiode men dette blev ikke accepteret af EU. 

Landbrug. 

Et af de største problemer er landbruget, standarden på de kroatiske produkter lever ikke op til EU´s krav og kan derfor ikke eksporteres til EU, med de mange tusinde små landbrug vil det sandsynligvis tage mange år at ændre på dette. 

Energi 

HEP som pt. har monopol på levering af energi vil stritte imod en liberalisering af markedet og vil forsøge at få udsat en liberalisering så langt som muligt. 

Sidste nyt om Kroatien og EU 

NEWSLETTER APRIL 2008 NEWSLETTER JULI 2008
NEWSLETTER OKTOBER 2008  

 

 

.